Mga label, mga palatandaan, mga hadlang, Identification

Mga label, mga palatandaan, mga hadlang, Identification