Fans, Thermal Management

Heat management ay ang pamamahala ng init o temperatura ng isang sistema na tinatawag na pamamahala ng init